Bình khí oxy, co2, argon, nitơ, acetylene

CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN, CHUYÊN PHÂN PHỐI KHÍ HÓA LỎNG, BAO GỒM NHIỀU LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HÀN, Y TẾ, DẦU KHÍ, PHÂN TÍCH, MÔI TRƯỜNG, THỦY SẢN, KHÍ HIẾM, VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN, KHÍ HÓA LỎNG, KHÍ HỖN HỢP

 • KHÍ OXY ( Oxygen) được sử dụng trong y tế, công nghiệp, hàn cắt,
 • KHÍ CO2 ( Carbon dioxide) trong thực phẩm, hàn mig công nghiệp
 • KHÍ ARGON (Argon) sử dụng trong hàn tig, hàn nhôm, inox
 • KHÍ NI TƠ (Nitrogen) trong ngành hàn, xả đường ống, công nghiệp, tích áp
 • KHÍ ACETYLENE ( Acetylene C2H2) công nghiệp và phân tích quang phổ.... 
 • AMONIAC LỎNG 99.98 % và Dung dịch NH3 theo yêu cầu khách hàng...
 • KHÍ P10 Khí Hỗn hợp Argon và CH4 tỉ lệ 90%, Hydro Carbon theo yêu...
 • KHÍ SF6 (Sulfua Hexa Florua) hỗn hợp LPG sở dụng trong ngành điện
 • KHÍ TRỘN  (Calibration gas mixtures) khí hỗn hợp tiêu chuẩn, theo yêu cầu
 • KHÍ SIÊU TINH KHIẾT, (UHP gases)Khí hiếm siêu tinh khiết (UHP Rare gases)
 • KHÍ Y TẾ (Medical gases) hỗ trợ hô hấp, bảo quản, phân tích thí nghiệm,
 • HÓA ĐƠN, HỢP CHẤT  (Compounds Chemical), Hydro carbon.........
 • BÌNH CHỨA KHÍ NÉN  (Gas cylinders),  hệ thống (Manifold & Changeover)
 • BỒN KHÍ HÓA LỎNG  (Storage tanks)Bình chứa khí lỏng Mini (PLC, Dewars)
 • LẮP ĐẶT TRẠM, HỆ THỐNG KHÍ TRONG CÔNG TY, BỆNH VIỆN  
 • VALVE, ADAPTER, DÂY DẪN, ĐƯỜNG ỐNG  (Valves & Pressure regulators)
REGULATOR ,  (Vacuum Jacketed Pipes),  manifold và changeover
 


Copyright © 2019 khisaigon.com - Developed by WEB24S