bão số 10 về quê mình – Hà Tĩnh

bão số 10 về quê mình – Hà Tĩnh

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 10)
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 10)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

19 Thứ sáu,27/09/2013 17.0 115.3 TS 74 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

19 Thứ bảy,28/09/2013 16.7 113.0 STS 93 km/giờ
19 Chủ nhật,29/09/2013 16.8 110.0 STS 104 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Vùng tâm bão có thể đi qua
Vị trí tâm bão đã qua
Vị trí tâm bão dự báo
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã qua
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 23:30 tối, ngày 27/09/2013
CHÙM ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO
  
ẢNH MÂY VỆ TINH