Bình khí hóa lỏng – khí CN Sài Gòn

Bình khí hóa lỏng – khí CN Sài Gòn

Cấu tạo bình chứa, bồn chứa khí hóa lỏng các loại ( Argon, Nitrogen, Oxygen)

CÁC LOẠI BÌNH:           XL-45        XL-45-HP       XL-180  

Cấu tạo bình chứa khí hóa lỏng mini

CÁC LOẠI BÌNH: YSD 6, YSD 8, …….YSD 35, YSD 50 LITER

CUNG CẤP BÌNH CHỨA KHÍ HÓA LỎNG VỚI GIÁ TỐT NHẤT !

HOTLINE: 0989426726 – (08)66 806 323